dissabte, 4 d’abril del 2009

Asamblea General Ordinaria

L'associació de Dones de Gimenells va convocar l'asamblea geneal ordinaria el dia:
Dia: 2 d'abril de 2009
Hora: 21,30
Lloc: Local de les mestresses de casa.
Fen lectura i aprobació del acta anterior, estat de comptes, votació per els dos membres a renovar,seguit de precs i preguntes.
Contiuen a la junta Rosa Mª Farré i Antonia Domingo.

La Junta.